Aktualności

                                                                                                                 ZAWIADOMIENIE 

 
Zawiadamia się, że działając w trybie § 21 Statutu, Zarząd Miejskiego Towarzystwa Pływackiego LUBLINIANKA zwołuje zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień:
11 czerwca 2024 (wtorek), 
godz. 19.15 (I termin), godz. 19.30 (II termin)
 
w Sali Konferencyjnej VIP na koronie trybun Aqua Lublin-adres: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad walnego zebrania.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad – głosowanie.
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu w roku 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2023.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
10. Dyskusja.
11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2023.
12.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu.
13.Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
14. Wolne wnioski, głosowanie zgłoszonych propozycji.
15. Zamknięcie zebrania.
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 17  pkt 3, 4 i 5 Statutu wszelkie propozycje zmian porządku obrad zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków oraz inne zmiany i propozycje należy zgłaszać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub przesyłką poleconą na adres jego siedziby do dnia 04.06.2024 r.
 
Wiadomość jest przeznaczona dla osób które są członkami Klubu(wypełniona deklaracja osoby pełnoletniej)
Zarząd MTP Lublinianka

                                          ZAWIADOMIENIE

 
Zawiadamia się, że działając w trybie § 24 ust.1, 2, 3, 4 Statutu, Zarząd Miejskiego Towarzystwa Pływackiego LUBLINIANKA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień:
13 października 2023 (piątek),
godz. 19.15 (I termin), godz. 19.30 (II termin)
 
w Sali Konferencyjnej Aqua Lublin-adres: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad nadzwyczajnego walnego zebrania.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad – głosowanie.
7.Podjęcie decyzji o wysokości składki członkowskiej.
8.Głosowanie nad proponowanymi propozycjami.
9. Wolne wnioski, głosowanie zgłoszonych propozycji.
10. Zamknięcie zebrania.
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 17 ust. 3, 4 i 5 Statutu wszelkie propozycje zmian porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz inne zmiany i propozycje należy zgłaszać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub przesyłką poleconą na adres jego siedziby do dnia 06.10.2023 r.
 
Zarząd MTP Lublinianka

                                                                                                                 ZAWIADOMIENIE 

 
Zawiadamia się, że działając w trybie § 22 ust.1 i 2 Statutu, Zarząd Miejskiego Towarzystwa Pływackiego LUBLINIANKA zwołuje Sprawozdawcze-Wyborcze Walne Zebranie Członków na dzień:
21 czerwca 2023 (środa), 
godz. 19.15 (I termin), godz. 19.30 (II termin)
 
w Sali Konferencyjnej Aqua Lublin-adres: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad walnego zebrania.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad – głosowanie.
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu w roku 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2022.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
10. Dyskusja.
11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2022.
12.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu.
13.Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
14.Przeprowadzenie zmian w statucie zgłoszonych zgodnie z § 17 ust. 3, 4 i 5 Statutu.
15.Głosowanie na zmianami w statucie.
16.Zgłoszenie nowych członków Zarządu na nową kadencję.
17.Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami.
18.Zatwierdzenie prawomocności głosowania.
19.Zgłoszenie nowych członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
20.Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami.
21.Zatwierdzenie prawomocności głosowania.
22. Wolne wnioski, głosowanie zgłoszonych propozycji.
23. Zamknięcie zebrania.
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 17 ust. 3, 4 i 5 Statutu wszelkie propozycje zmian porządku obrad Walnego Zebrania Członków oraz inne zmiany i propozycje należy zgłaszać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub przesyłką poleconą na adres jego siedziby do dnia 14.06.2023 r.
 
Zarząd MTP Lublinianka
Zakończył się obóz sportowy w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Dziękujemy kadrze ,zawodnikom oraz partnerom a w szczególności Ministerstwu  Sportu i Turystyki gdyż zadanie było w części opłacone z budżetu Państwa. Realizacja powierzonego działania sfinansowano ze środków Funduszowi Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Ponadto zajęcia prowadzone przez Trenerów zostały dofinansowane z tego samego Funduszy dzięki Projektowi KLUB .Zadanie polegało na wsparciu w procesie treningowym przy wynagrodzeniu szkoleniowców oraz wsparciu przy zakwaterowaniu zawodników na obozie sportowym. Kwota uzyskanego dofinansowania do 10 tysięcy złotych.
Dziękujemy za wsparcie

Zapraszamy na kolejne rundy zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka. Zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Ponadto zadanie wspierane z okazji EUROPEJSKIEJ STOLICY MŁODZIEŻY LUBLIN 2023. Zadanie zrzeszające blisko 700 osób na każdej rundzie zawodów będące reprezentacją Miasta Lublin na cały kraj, w którym uczestniczą zawodnicy z blisko 30 klubów z całej Polski, a także z zagranicy.


Rozdział zawodów 46 edycji
I runda 22.01.2022
II runda 02.04.2022
III runda 07.05.2022
IV runda 08.10.2022
V runda 29.10.2022
VI runda 26.11.2022

Szukajcie informacji o zawodach na Naszej Stronie Internetowej i Facebooku.

                                                                                                                   Zawiadomienie

Zawiadamia się, że działając w trybie § 21 Statutu, Zarząd Miejskiego Towarzystwa Pływackiego LUBLINIANKA zwołuje zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień: 24 czerwca 2022 (piątek), godz. 19.15 (I termin), godz. 19.30 (II termin)

w Sali Konferencyjnej na parterze Aqua Lublin-adres: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin(na przeciwko dolnej siłowni)

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad walnego zebrania.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad – głosowanie.
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu w roku 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2021.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
10. Dyskusja.
11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2021.
12.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu.
13. Wolne wnioski, głosowanie zgłoszonych propozycji.
14. Zamknięcie zebrania.
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 17  pkt 3 i 4 Statutu wszelkie propozycje zmian porządku obrad zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków oraz inne zmiany i propozycje należy zgłaszać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub przesyłką poleconą na adres jego siedziby do dnia 17.06.2022 r.
 
Wiadomość jest przeznaczona dla osób które są członkami Klubu(wypełniona deklaracja osoby pełnoletniej) a samo zebranie nie jest obowiązkowe.
Zarząd MTP Lublinianka

MTP Lublinianka drugą drużyną w klasyfikacji medalowej zakończonych dzisiaj w Świdniku Mistrzostw Województwa Lubelskiego Dzieci 10-11 lat !!!

MTP Lublinianka prowadzi przed ostatnią rundą Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików 2021 !!!

Zawody Od Młodzika do Olimpijczyka już za Nami Nasz Klub spisał się świetnie notując wiele rekordów życiowych i miejsc premiowanych medalami i dyplomami

V runda zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka za Nami

Sztafeta Niepodległości 2021 Dziękujemy za udział

Zakończyła się IV runda zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka. Nasi zawodnicy po raz kolejny sięgnęli po zwycięstwo w klasyfikacji punktowej.

Rozpoczęliśmy zmagania w II półroczu zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka. Za Nami IV runda zmagań. Nasz klub MTP Lublinianka w klasyfikacji punktowej zdobył 2 miejsce. Najlepsi tym razem okazali się zawodnicy UKS SP5 Swim. W klasyfikacji generalnej Klub prowadzi z prawie 400 punktami przewagi. Na zawodach wystartowało 519 zawodników z 21 klubów przynosząc niezwykłe emocje. Zadania było współfinansowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Zarząd Klubu MTP Lublinianka zaprasza wszystkie uzdolnione dzieci, będące po naukach pływania do zapisu do Klubu pływackiego MTP Lublinianka. Kontakt telefoniczny: 665-122-125 oraz mailowo: mtplublinianka.biuro@gmail.com. Testy naborowe już 23.06.2021 na pływalni Strefa h2o o godzinie 16.15.

Wspaniała wiadomość od Polskiego Związku Pływackiego. Nasza zawodniczka Maja Zielińska została powołana do KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW .Pływaczka zdobyła nominację za wyniki na 200m stylem klasycznym. Już niedługo czekają ją Mistrzostwa Polski Seniorów na pływalni Aqua Lublin. Trzymamy kciuki !!!

Sponsorzy